Dziś jest 17-02-2018 sobota
Zadzwoń odpowiemy na Twoje pytania 505 466 103
Tutaj jesteś:   Oprogramowanie dla firm » Symfonia » System Zarządzania Forte » Kadry i Płace Forte
Kadry i Płace Forte
Program obejmuje całokształt zagadnień związanych z obsługą kadrowo-płacową pracownika. To zestaw czynności od zatrudnienia, obsługi ewidencji, rejestracji czasu pracy i nieobecności, po odejście pracownika i wyrejestrowanie z ewidencji ubezpieczeń.

Moduł umożliwia pełną ewidencję wynagrodzeń (umowy o pracę, cywilnoprawne) generowanie list płac, współpracuje z systemami bankowości elektronicznej* oraz pozwala na księgowanie dokumentów w dowolnej strukturze układu kosztów.

Odpowiada za gromadzenie i archiwizację dowolnych danych o pracownikach, przydatnych w planowaniu i prowadzeniu polityki kadrowo-płacowej. Informacje o zatrudnionych, historia zmian oraz kopie dokumentów przechowywane są w elektronicznych teczkach pracowniczych. Program jest w pełni zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych – rejestruje kompletną informację o dokonanych zmianach i chroni dane przed dostępem osób niepowołanych.

Automatyzuje rozliczenia podatkowe oraz wystawianie przelewów z tytułu wynagrodzeń. Obsługuje wszystkie wzory przelewów, generując pliki elektroniczne lub przelewy papierowe (w formie nadruków lub gotowych druków). Pozwala na obsługę wielu rachunków bankowych pracowników i firmy. Obsługuje także wszystkie zagadnienia związane z kontrolą i obliczaniem składek oraz kontrolą limitów ubezpieczeń społecznych, funduszy pozaubezpieczeniowych (FGŚP oraz Fundusz Pracy) i ubezpieczenia zdrowotnego.

Program jesti zintegrowany z systemem, włącznie z dekretacją kosztów wynagrodzeń do modułu Forte Finanse i Księgowość oraz z modułami Forte Nieobecności, Forte Karty Pracy.


Program Kadry i Płace umożliwia:
  • efektywną obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstwa
  • zoptymalizowanie kosztów obsługi dzięki możliwości zastosowania gotowych elementów ułatwiających naliczanie wynagrodzeń
  • automatyzację skomplikowanych procesów np.: ewidencji i rozliczania zasiłków chorobowych oraz urlopów
  • * kompleksową obsługa współpracy z urzędami (ZUS, US i inne):
  • dostęp do deklaracji podatkowych z możliwością wyliczenia i wysłania przelewów miesięcznych zaliczek podatku do Urzędu Skarbowego
  • współpracę z programem SODiR Offline tj. zakładami pracy chronionej, przygotowanie deklaracji do PFRON wraz z załącznikami w postaci elektronicznej
  • współpracę z programem Płatnik
  • zwiększoną efektywność działów kadrowo-płacowych dzięki automatyzacji standardowych czynności
  • współpracę z systemami bankowości elektronicznej*
*Funkcjonalność niestandardowa, wymaga dodatkowego zamówienia przez Klienta


Rozszerzenie standardowych funkcjonalności

Zestawienie wybranych list płac w układzie pionowym

Umożliwia automatyczne uporządkowanie numeracji ewidencyjnej wprowadzając porządek i utrzymując prawidłową kolejność. Eliminuje konieczność czasochłonnego ręcznego generowania i porządkowania numerów dla dokumentacji.

Raport miesięczny ZUS RMUA

Pozwala w łatwy i szybki sposób na dokonanie i rejestrację kompensaty w systemie finansowo-księgowym. Wspiera porządkowanie rozrachunków.

Polecenie księgowania (Excel)

Służy głównie do celów analitycznych i umożliwia wykorzystanie pozyskanych danych w innych zestawieniach bądź wyliczeniach. Umożliwia kontrolę danych przesyłanych do systemów finansowo-księgowych.
Cennik    |    Zapytaj o produkt
« wstecz